conditiebewaking en trillingsmeting

AT Holland gebruikt een datacollector die meetpunten herkent via een intelligente meetnippel. Met dit systeem kunnen wij eenvoudig meetronden voor u verzorgen en de betrouwbaarheid van de meetgegevens verhogen. Ook in een explosie gevaarlijke omgeving omdat het apparaat EX is uitgevoerd. 

Dankzij conditiebewaking worden storingen voortijdig opgemerkt en kan er tijdig ingegrepen worden. Dit kan een aanzienlijke kostenbesparing op leveren omdat:
1  onvoorzien machine-uitval en ongeplande productie stilstand worden vermeden.
2 een kleinere voorraad reserve-onderdelen
3 betere spreiding van de werkdruk

Toch blijken nog maar weinig bedrijven consequent aan conditiebewaking te doen. De hoofdreden hiervan is dat een centraal bewakingssysteem met ingebouwde meetprobes en bekabeling meestal een vrij dure investering is. Een alternatief is het handmatig verzamelen van meetgegevens. Maar meestal is er hiervoor té weinig onderhoudspersoneel beschikbaar, waardoor deze methode weinig succes kent. Té lange meetintervallen, meten op de verkeerde plaats, contact resonantie bij hand probes of verkeerde bediening van meetinstrumenten zorgen voor een afname van de betrouwbaarheid van de trendanalyse en het niet behalen van de gewenste resultaten.

Trendanalyse van conditie-parameters vermindert de uitgaven voor reparaties en reserve-onderdelen en voorkomt verliezen door produktie stops.

Nieuwe oplossing

Om bedrijven de kans te geven om met een beperkter budget toch aan efficiënte conditiebewaking te doen biedt AT Holland nu de mogelijkheid om de conditiebewaking geheel voor u te verzorgen middels dit nieuwe systeem.  Het bestaat enerzijds uit een diagnosetoestel en datacollector en anderzijds uit een intelligente meetnippel. Het eerste gedeelte staat in voor de belangrijkste conditieparameters:
– trillingen
– lagerconditie
– cavitatie
– toerental
– temperatuur.

De meet lokatie wordt automatisch herkent en weet ook welke van de vijf conditieparameters op die plaats gemeten moeten worden. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk om een meting uit te voeren omdat het apparaat voorgeprogrammeerd is en de sensor automatisch herkend word.

 

 

Bovenste grafiek: verkeerde meting of zware beschadiging ? Door één enkele meting op een verkeerde locatie wordt de hele trend onbetrouwbaar. 

 

Onderste grafiek: door sterke schommelingen kan een beschadiging onopgemerkt blijven.

 

 


Hoe het werkt

Ieder meetpunt krijgt een eigen code in de vorm van een plastic code-ring. De probe leest dit meetpunt en geeft de gegevens door aan de datacollector. Aan de hand van de voorgeprogrammeerde lijst met meetgegevens weet het toestel welke conditieparameters opgemeten moeten worden. Bij het opnemen van de metingen is de gebruiker niet gebonden aan een vaste meetronde en zijn geen notities nodig. Eén druk op een toets volstaat om de metingen op de juiste plaats op te slaan. Wanneer de meetronde gedaan is, wordt de datacollector met de PC verbonden en zorgt de bijbehorende software voor de verdere verwerking in tabellen en grafieken. Indien er alarmniveau’s overschreden zijn, wordt dat automatisch aangegeven. Het programma waarschuwt ook indien er bepaalde metingen overgeslagen werden.

 

De gecodeerde meetnippel verschaft informatie over de meetpuntlocatie en conditieparameters die gemeten moeten worden.

 

 

 

 

De code-ring identificeert ieder meetpunt met dezelfde zekerheid als die van een vingerafdruk.

 

 

 

×

Hoe kunnen we u helpen?

Klik op de onderstaande contacten voor een bestelling of deskundig advies.

× Kunnen we helpen?